Doç.Dr.Mehmet Samsakçı ile "Mezar Taşı Kitabelerinin Edebi ve Estetik Değerleri"

OKMİMY PROJESİ 27 Şubat 2018 15:14
Videoyu Aç Doç.Dr.Mehmet Samsakçı ile "Mezar Taşı Kitabelerinin Edebi ve Estetik Değerleri"
A
a

İstanbul Tarih ve Kültür Derneği’mizin Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü "Osmanlı Kültürel Mirası İzinde Medeniyetimize Yolculuk" Projesinin beşinci konusu ilgi çekici bir seminer ile başlıyor. Program Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleşecektir.

Ekim 2017'de "Osmanlı Medeniyetinde Su Kültürünün Mimariye Yansıması" konusu Seminer, Saha Çalışması, Kitap Tahlili, Fotoğraf ve Video Çekimleriyle başlayan projede beşinci ay çok kıymetli bir isim ve konu ile başlıyor 

"Mezar Taşı Kitabelerinin Edebi ve Estetik Değerleri" konusunun işleneceği seminer Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda  3 Mart 2018 Cumartesi günü 10:30 - 12:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

İstanbul ve Tarih sevdalılarını bekliyoruz...

Doç.Dr.Mehmet Samsakçı Kimdir?
 
1981 yılında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. 14 Eylül İlkokulu’nda okudu, ortaokul ve liseyi 1992-1993 eğitim-öğretim yılında girip 1999’da mezun olduğu Sedat Karan Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi ve 2003’te mezun oldu. Aynı yıl Yüksek Lisans programına kaydoldu ve Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in danışmanlığında “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Güzel Sanatlar” isimli tezini tamamladı.(2005) Yine 2005 yılında söz konusu bölümde doktora çalışmasına başladı. 2003-2006 yılları arasında Yahya Kemal Enstitüsü’nde arşiv ve müze görevlisi olarak görev yaptı. 2006 Aralık’ta, mezun olduğu ve doktora çalışmasını sürdürdüğü bölüme Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünde Araştırma Görevlisi olarak atandı. “Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Parti / Particilik Algısının Türk Romanına Aksi (1909-1980)” başlıklı teziyle Aralık 2010’da Dr. ünvanını aldı. Kasım 2012 itibariyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yard. Doç. Dr. ve Nisan 2016 itibariyle Doç. Dr. kadrosuna atanan ve hâlen buradaki görevine devam eden Samsakçı, 2012-2013 Akademik Yılında, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında, Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümünde dersler vermiş, 2015 itibariyle de Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü olarak görevlendirilmiştir.
 
YAYINLAR
Tezler:
Yüksek Lisans:
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Güzel Sanatlarİstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005, 408 y.
Doktora:
Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Parti / Particilik Algısının Türk Romanına Aksi (1909-1980), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010, 599 y.
Kitap
1. İstanbul’un 100 Yazarı (Kübra Andı ile birlikte), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. – İstanbul’un Yüzleri Serisi – 4, İstanbul 2009, 143 s.
2. Süleyman Nazif, Namık Kemal (Haz: Mehmet Samsakçı), Kitabevi Yay., İstanbul 2011, XXI+177 s.
3. Siyaset ve Roman: Çok Partili Türkiye ve Türk Romanı, Kitabevi Yay., İstanbul 2014, 580 s. (Doktora tezinin gözden geçirilmiş hâli)
4. Kosova Kitabeleri (Editör: Mehmet Samsakçı), İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 2014, 268 s.
5. Tanpınar’ın Eşiğinde: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri Üzerine Düşünceler, Kitabevi Yay., İstanbul 2014, 203 s.
6. Ölüme Açılan Estetik Kapı: Türk Mezar Taşı Edebiyatı, Kitabevi Yay., İstanbul 2015, 386 s.
7. Tuzu Engin Denizlerin: Türk Kültürü ve Edebiyatı Üzerine Yazılar, Kitabevi Yay., İstanbul 2017, 253 s.
 


Kitap Bölümü

1. “Yahya Kemal Enstitüsü”, Yahya Kemal Beyatlı Prestij Kitabı, C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul 2008, s. 456-471.
2. “Kemal Tahir ve Polisiye Roman”, Kemal Tahir 100 Yaşında, T. C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2010, s. 387-393.
3. “O Zaman Yükselerek Arşa Değer Belki Başım”, İstiklâl Marşı – İstikbâl Marşı / 41 Dize 41 Yorum, (Haz: Hasan Akay – M. Fatih Andı), Hat Yayınevi, İstanbul 2010, s. 461-469.
4. “Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen: Türk Şiirinde Çanakkale Zaferi”, Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale, (Haz: Prof. Dr. M. Fatih Andı), Hat Yay., İstanbul 2015.
5.“Mektuplarına Göre Zarifoğlu’nun İnsanî ve Edebî Portresi”, Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle: Cahit Zarifoğlu, (Haz: M. Fatih Andı – Hüseyin Yorulmaz), Hat Yay., İstanbul 2017, s. 320-329.
 
Hakemli Dergilerdeki Makaleler
1. “Türk Kültür ve Edebiyatında Tuz ve Tuz-Ekmek Hakkı”İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. 36, İstanbul 2008, s. 181-200.
2. “Kültürel Devamlılık ve Zevk İnkırazı Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’da Türk Mimarîsi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, nr. 3, Kış 2011, s. S. 179-222.
3. “Gerçekliğin İdraki ve Üslûp Sorunları Bağlamında Benim Adım Kırmızı”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, nr. 6, Temmuz-Aralık 2011, s. 121-138.
4. “İşgal Karanlığında Bir İsyan Alevi: Süleyman Nazif’in Pierre Loti Hitabe’si, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. 44, Ekim 2012, s. 163-196.
5. “Şiir Nesir Olmayan Söz Müdür?: Nazım-Nesir Farkı, Şiirde Nesirleşme ve Mensur Şiirin İmkânı Üzerine”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2709-2724.
6. “Âkif’in Şiir Dilinin Aydınlığının Sebeplerine Dair”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, nr. 2, Güz 2013, s. 183-200.
7. “Sanat- Edebiyatta Yalan’ın Yeri ve Değeri Üzerine”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, nr. 14, Temmuz-Aralık 2015, s. 91-109.
8. “The Aesthetics of Islam, Modern Aesthetics and The Aesthetic Foundations of Post-Tanzimat Turkish Poetry” Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/20 Fall 2016, p. 523-542.
9.“Ne Müsâvâtı Ne Hürriyeti Ver”: Yahya Kemal ve İktidar”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. 57, İstanbul 2017, s. 215-257.
 
Deneme ve Makaleler:
1. “Mona Lisa Smile ve Kahramanın Özgürlüğü”, Titrek Vagon, nr. 2, Eylül 2004, 18-19.
2. “Hüsn ü Aşk’ın Düşündürdükleri”, Merhaba, nr. 27, Kış 2004, s. 16-19.
3. “İbrahim Efendi Konağı’nda Kadın”, Sarmaşık, nr. 7, Kasım Aralık 2005, s. 85-88.
4. “Açık Yapıt Yahut Metin Karşısında Okuyucu”, Türk Edebiyatı, nr. 391, Mayıs 2006, s. 46-48.
5. “İsim Sembolizasyonu ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örneklerine Dair”, Türk Edebiyatı, nr. 395, Eylül 2006, s. 32-36.
6. “Metinlerarası Okuma Kavramı Üzerine Bir Deneme”, Akpınar, nr. 9, Mayıs-Haziran 2007, s. 27-29.
7. “Romana Dair”, Evvel, nr. 1, Haziran Temmuz 2007, s. 4-6.
8. “Gelenek Kavramına Dair”, sanatalemi.net
9. “Cahit Sıtkı Tarancı’da Günahkârlık Duygusu”, sanatalemi.net
10. “Edebiyata Hayata Bakmak”, Evvel, nr. 2, Ocak-Şubat 2008, s. 17-19.
11. “Yahya Kemal ve Ölüm”Türk Edebiyatı, nr. 414, Nisan 2008, s. 27-30.
12. “Rumeli Türkleri ve Yahya Kemal”, Rumeli’nin Sesi, nr. 11, Ocak 2009, s. 4-7.
13. “Edebiyat ve Sinema”, Türk Edebiyatı, nr. 433, Kasım 2009, s. 64-68.
14. “Yahya Kemal’in Pierre Loti’ye Dair Bir Konferansı”, Türk Edebiyatı, nr. 462, Nisan 2012, s. 14-17.
15. “İstanbul’un Kitabelerine Dair”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, nr. 162, Nisan 2012, s. 71-78.
16. “Aktüel Edebiyatta Tarih ve Tasavvuf Modası”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, nr. 163, Temmuz 2012, s. 59-70.
17. “Mesihpaşa İmamı: Iztırapla Aşkın Rumeli Hâli”, Türk Edebiyatı, nr. 468, Ekim 2012, s. 22-25.
18. “Dr. İ. Aydın Yüksel Vasfında”, Yüksek Mimar Dr. İ. Aydın Yüksel’e Armağan, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 2013, s. 101-104.
19. “Balkan Savaşları’nın 100. Yılında Manastırlı İsmail Hakkı ve Kosova Sahrası Mev’izesi”, Türk Edebiyatı, nr. 474, Nisan 2013, s. 67-71.
20. “Bir Rüyadan Artma Kalmanın Hüznü: Geçmişten Bugüne Kosova”, Türk Edebiyatı, nr. 479, Eylül 2013, s. 10-16.
21. “Yahya Kemal Mektebe Nasıl Başladı?”, Türk Edebiyatı, nr. 481, Kasım 2013, s. 56-58.
22. “Mustafa Kutlu’nun Nur’u”, Türk Edebiyatı, nr. 485, Mart 2014, s. 38-41.
23. “Ece Ayhan’ın Hâl ve Gidişi”, Türk Edebiyatı, nr. 488, Haziran 2014, s. 40-43.
24. “Recep Vahyî ve Manzum Harb-i Umûmîsi”, Türk Edebiyatı (100. Yılında Birinci Dünya Savaşı ve Edebiyatımız), nr. 492, Ekim 2014, s. 44-47.
25. “Bir Savunma Psikolojisi Aracı Olarak Türk Edebiyatında Endülüs İmajı”, Sabah Ülkesi, nr. 42, Ocak 2015, s. 58-62.
26. “İstanbul’u Tanımadıkça Kendimizi Bulamayız”: Tanpınar’ın İstanbul’u, Sabah Ülkesi, nr. 43, Nisan 2015, s. 62-65.
27. Tanpınar’da Kimlik ve Kişilik Problemi, Türk Edebiyatı, nr. 508, Şubat 2016, s. 26-29.
28. “Manastır’ın Ortasında Bir Mezar Taşı ve Kitabesi”, Yeni Balkan, nr. 612, Yıl: 12, 30 Mayıs 2016, s. 12-13.
29. “Üsküp’e Veda, Veda ve Sevda”, Time Balkanhttp://timebalkan.com/uskupe-vefa-veda-ve-sevda/
30. “Türk Romanının Darbeyle İmtihanı”, Türk Edebiyatı, nr. 515, Eylül 2016, s. 28-34.
31. “İstanbul’un Şâhideleri ve Kitabeleri”, Üsküdar: Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi,, nr. 4, Ocak 2017, s. 123-128.
32. “Köprü’nün 15. Yılı İçin”, Türkçem, nr. 195, Şubat 2017, s. 17.
33. “Orhan Veli’nin Şiiri ve İktidar”, Karabatak,, nr. 34, Eylül 2017, s. 90-93.
 
Tanıtım:
1. “Kâzım Yetiş, “Dönemler ve Problemler Aynasında Türk Edebiyatı”, Türk Edebiyatı, nr. 404, Haziran 2007, s. 76-77.
2. “Yahya Kemal İçin Armağan Kitabı”, (Editör: Kâzım Yetiş), Türk Edebiyatı, nr. 421, s. 69-71.
3. “Günebakan”, Türk Edebiyatı, nr. 469, Kasım 2012, s. 75-76.
4. “Abdülhamid Döneminde Kitap ve Dergi Sansürü”, Türk Edebiyatı, nr. 489, Temmuz 2014.
5. “Tanpınar Literatürüne Bir Değerli Katkı: “Zaman ve Hafızanın Kıyısında” Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi”, FSM İlmî Araştırmalar, nr. 5, Bahar 2015, s. 509-512.
 
Ulusal / Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
1. “Sepetçioğlu’nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar”, Ölümünün 1. Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 24-25 Mayıs 2007 (Erdem, nr. 49. 2007, s. 67-76.)
2. “Hayriye ve Haluk’un Defteri Şairlerinin Oğullarına Nasihatnameleri ve Aradaki Zihniyet Farklılaşması”, 38. Uluslararası Icanas Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 10-15 Eylül 2007. (38. Icanas Bildiriler (Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri), c. 3, AKDTYK, Ankara 2008, s. 1365-1382.)
3. “80 Sonrası Türk Hikâyesinde Grotesk”, Hikâyenin Bugünü-Bugünün Hikâyesi: 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, 19-20 Ekim 2007. (Hikâyenin Bugünü-Bugünün Hikâyesi: 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu Bildirileri, Haz: Prof. Dr. M. Fatih Andı – Doç. Dr. Ömür Ceylan, İstanbul 2008, s. 226-236),
4. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde İstanbul Semtleri”, Beykent Üniversitesi 1. Uluslararası Edebiyatımızda İstanbul Sempozyumu, İstanbul. 3-5 Nisan 2008. (1. Uluslararası Edebiyatımızda İstanbul Sempozyumu Bildirileri, Editörler: Yard. Doç Dr. Erol Ülgen – Prof. Dr. Emin Özbaş, Beşir Kitabevi, İstanbul 2009, s. 909-924.)
5. “Yahya Kemal’in Eserlerinin Kitap Hâlinde İlk Neşri Meselesi ve Bir Mahkeme Davası”, Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Sempozyumu, 03-07 Kasım 2008. (Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyatı, İstanbul 2008, s. 462-471.)
6. “Attilâ İlhan’ın ‘Aynanın İçindekiler’ Serisini Oluşturan Romanlarında İstanbul Algısı”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 5-10 Ekim 2009. (Bildiriler III: Edebiyat ve Folklorda İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Konya 2012, s. 569-588.)
7. “Kemal Tahir’in Millî Mücadele Romanlarında Halk”, Türk Edebiyatında Tarihî Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu, İ. Ü. Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 29-30 Kasım 2010. (Edebiyatımızın Zirvesinden 3 İsim: Namık Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar – Kemal Tahir, Yayına Haz: Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Elginkan Vakfı, İstanbul 2012, s. 537-554.)
8. “Kasırgayı Boradan Anlamak: Süleyman Nazif’in Namık Kemal’i”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu, İ.Ü. Edeb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 27-28 Aralık 2010. ((Edebiyatımızın Zirvesinden 3 İsim: Namık Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar – Kemal Tahir, Yayına Haz: Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Elginkan Vakfı, İstanbul 2012, s. 104-121.)
9. “Âkif’in Şiir Dilinin Berraklık ve Aydınlığının Sebeplerine Dair”, Ölümünün 75. Yılında Millet Şairi Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Metinbilim Enstitüsü Derneği, Muğla, 27-28 Aralık 2011. (FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, nr. 2, Güz 2013, s. 183-200. )
10. “M. Kutlu Hikâyesinde Modern Bir Dejenerasyon Alanı Olarak Siyaset ve Siyasetçiler”, Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, F.S.M. Vakıf Ün.-Yıldız Teknik Ün.-İstanbul Ün.-Küçükçekmece Bel., 26-27 Nisan 2012. (Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu (Sempozyum Bildirileri), Yayına Haz: Prof. Dr. M. Fatih Andı – Yard. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul 2012, s. 190-206.)
11. “Nihad Sami Banarlı”, (Saygı Oturumu), Nihad Sami Banarlı Hatırasına Medeniyet Dili Türkçe, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – İstanbul Fetih Cemiyeti, 4 Aralık 2014. (“Nihad Sami ve Dil Davası”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, nr. 173, Ocak 2015, s. 61-67)
12. “Ferdiyet, Cemiyet ve Beşeriyet Plânında Dilin Toplum İçin Önemi”, 23 Mayıs Kosova Türkleri Millî Bayramı Türk Dünyasında Türkçe Eğitim; Kosova’da Türkçe Eğitimi Paneli, Prizren, 24 Nisan 2016.
13. “Yahya Kemal Beyatlı”, 14. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Kapsamında Panel, Tiran, 23 Mayıs 2016.
14. “Meta-Anlatı’dan Mikrofona: Batılılaşma Sürecinde Türk Şairinin Dönüşümü”, Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İ.Ü. Edebiyat Fak., 26 Nisan 2017.
15. “Cumhuriyet’e Kadarki Edebiyatımızın Aynasında Türk Kültürü ve Yaşama Üslûbu”, Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu 5,, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16-17.09.2017.
16. “17. Yüzyıldan Günümüze Türk-İslâm Mezar Taşı Kitabelerinin Edebî ve Estetik Değerleri”, Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Usos 2017),, Granada / İspanya, 18-24.09.2017.
 
Hakemlikler
İ. Ü. Edeb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
FSM İlmî Araştırmalar Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Aydın Türklük Bilgisi Dergisi
Palimsest: International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research
Türkiyat Mecmuası
 
Röportaj:
Osmanlı, yıkan değil onaran, inşa eden, bir medeniyet olmuştur”: (Konuşan: Mücellâ Ezgin), Türk Edebiyatı, nr. 503, Eylül 2015, s. 12-18.
Makedonya Kitabeleri Projesi Yunus Emre ve TİKA Marifeti ile Gerçekleşecek”, http://www.yenibalkan.com/kultur/makedonya-kitabeleri-projesi-yunus-emre-ve-tika-marifeti-ile-gerceklesecek-h5544.html

Benim için “samimiyet, ehliyet ve ciddiyet” esastır”, http://timebalkan.com/benim-icin-samimiyet-ehliyet-ve-ciddiyet-esastir/

 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

duyurular DUYURULAR
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

İstanbul'dan Dünya'ya Tarih'in İzinde