Yönetim Kurulu

 

IBRAHIM AKKURT

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Lisans, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Önlisans, Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümlerinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tarih/Yakınçağ Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını 2013’te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.
 
“Fatih Tarih Envanteri”, “Çanakkalepedia”, “Keşf-i İstanbul Gezileri”, “İstanbul'un Tarihi Mezarlıkları, Hazire, Kabir ve Türbelerinin Envanter Projesi”, “Yürü Keşfet İstanbul Projesi” lokasyon tabanlı Tarih, Kültür ve Turizm uygulaması, “Osmanlı Kültürel Mirası İzinde Medeniyetimize Yolculuk” Projesi, “İstanbul Tekkeleri Envanter Projesi”, “Zeytinburnu İlçesi’nin Tarihi Mekanlarının Tanıtım Tabelalarının Hazırlanması Projesi”, “Kültür Bakanlığı Tarihi Yarımada İmar Planı” Projelerinde “Tarihçi, Danışman ve Yazar” olarak görev almıştır.  "İstanbul Tarih" ve "Tarihçe" Dergileri ile www.istanbultarih.com isimli internet sitesinin İmtiyaz Sahibi ve yazarıdır.

“Fetvanın Gücü - Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi”,", “İstanbul'un 100 Sultan İkinci Abdülhamid Han Eseri",     “Bakıp da Göremediklerimizle İstanbul” isimlerinde üç kitabı bulunmaktadır.
 
TV ve Radyo programlarının yanı sıra, tarih alanında farklı konularda yurtiçinde ve yurtdışında seminerler vermekte, Bölgesel-tematik içerikli gezilerde rehberlik yapmakta, Tarih alanında projelerde danışmanlık hizmeti vermektedir. Akkurt, 31 ülke ve 120’ye yakın şehirde tarih-kültür-medeniyet anlamında gezi ve incelemelerde bulunmuştur.

 

E-Mail: iakkurt@istanbultarih.com, akkurtibrahim25@gmail.com
 
 

MESUD AKYÜZ

  Başkan Yardımcısı

1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Bakırköy İmam-Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. 2005 yılında bünyesine katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Giderler Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu. Halen Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü İdari İşler Şefi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan AKYÜZ, 15 Temmuz Gazisidir

E-Mail: makyuz@istanbultarih.com
 

ALİ OKUMUŞ

İstanbul Araştırmaları ve Eğitim Birimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi

E-Mail: aokumus@istanbultarih.com
 

OSMAN NİHAT BİŞGİN

İstanbul Araştırmaları ve Eğitim Birimi

1986'da İstanbul'da doğdu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi ingilizce öğretmenliğinden mezun oldu. Aynı Üniversitede Yakınçağ tarihi yüksek lisansını Seyyid Ali Efendi'nin Fransa sefareti isimli tez çalışması ile tamamladı. Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal bilimler programında doktora ögrencisidir. Uzun süredir Milli saraylarda rehberlik faaliyetinde bulunmaktadır. Iyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

E-Mail: onbisgin@istanbultarih.com
 

YUSUF ZİYA ALTINTAŞ

İstanbul Araştırmaları ve Eğitim Birimi

1981 yılında Bursa’da doğdu. İlköğreniminin ardından Bursa İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Almanya’da bulunduğu yıllarda Almanca öğrenip üniversite hazırlık okulunu tamamladıktan sonra üniversiteye başladı. 2004 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’ndan 2008 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı” başlıklı yüksek lisans tezi ile 2012 yılında tamamladı. Çalışma alanları öncelikli olarak yakın dönem Osmanlı-Alman ilişkileri ve çeviri tarihidir. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Doktora öğrencisi olup "Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cehpesi’nde Alman Varlığı" üzerine çalışmasını sürdürmektedir.

E-Mail: yzaltintas@istanbultarih.com
 

SELAMİ BOZKURT

İstanbul Araştırmaları ve Eğitim Birimi

1978 Erzurum doğumlu. 1989 yılında Yatılı Bölge Okulu'ndan mezun olduktan sonra Kütahya Teknik Lisesine girdi, buradan 1993 yılında mezun oldu. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'ne başladı, buradan 2001 yılında mezun olduktan sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı, halen burada Arkeolog olarak çalışmaya devam etmektedir. İkinci Lisans eğitimi olan Türk Dili ve Edebiyatı programını 2014 yılında tamaladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

E-Mail: sbozkurt@istanbultarih.com
 

ADEM YAVUZ

Strateji Geliştirme ve Proje Birimi

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü

E-Mail: ayavuz@istanbultarih.com
 

CÜNEYT TEPE

Strateji Geliştirme ve Proje Birimi

2010’da İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl başladığı İstabul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’nda “Ahmed Fethi Paşa” isimli yüksek lisans teziyle akademik mesaisine devam etmektedir 

2009-2010 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrenci Temsilcisi, Tarih Topluluğu Başkan Yardımcısı, İstanbul Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi, “İstanbul Tarih” ve “Tarihçe” Dergilerinin Editörü görevlerinde bulundu. Başakşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

E-Mail: ctepe@istanbultarih.com
 

FATİH ÖZKAN

Strateji Geliştirme ve Proje Birimi

1986 yılında göçmen olan ailesinin yerleştiği Tekirdağ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde başladığı yüksek öğrenimini, yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 2000 yılında Tekirdağ'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde, kendisinin gençlik yıllarında önemli bir yer tutan, izcilik faaliyetlerine başladı. Tekirdağ'da birçok yerel gençlik spor kulübünde ve son olarak İstanbul İBB Spor A.Ş.'de İzci Liderliği yaptı. Yine yüksek öğrenim gördüğü yıllarda Bursa ve İstanbul'da birçok sivil toplum kuruluşunun gönüllülük çalışmalarında yer aldı.

2008 yılında katılım bankacılığı sektöründe başladığı kariyerine 2014 yılı başlarına kadar Gıda ve İçecek sektöründe faaliyet gösteren bir holdingde devam etti. Çalışma hayatına İstanbul'da bulunan özel bir vakıfta devam eden Fatih Özkan, aynı zamanda Kapadokya Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü'nde de eğitimini sürdürmektedir.

E-Mail: fozkan@istanbultarih.com
 

YAŞAR AKKURT

Sekreterya ve İdari İşler Birimi

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Anadolu Gençlik Derneği, Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği başta olmak üzere farklı Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yaptı. 2011 yılından itibaren Eyüp Belediyesi'nde Sanat Tarihçisi olarak görev yapmaktadır.

E-Mail: yakkurt@istanbultarih.com
 

YAVUZ SELİM ÜNLÜ

Sekreterya ve İdari İşler Birimi

1988 yılında Afyonkarahisar'da doğdu Anadolu Üniversitesi Edebiyat (3), Erzurum Atatürk Üniversitesi Adalet (2) ve İstanbul Üniversitesi (AUZEF) Tarih (1) bölümlerinde eğitimine devam etmektedir. 2014 yılından bu yana İstanbul Tarih Kültür Topluluğu bünyesinde görev yapmış ve halihazırda dernek oluşumunda görevlerine devam etmektedir. İstanbul Adalet Sarayın'da Katip olarak görev yapmaktadır.

E-Mail: ysunlu@istanbultarih.com
 

TUGAY ARICAN

Sekreterya ve İdari İşler Birimi

Samsung İstanbul 1:bölge Parakende Geliştirme Uzmanı

E-Mail: tarican@istanbultarih.com
 

İBRAHİM ÇANKA

Bilişim, Tanıtım, İletişim ve Reklam Birimi

İbrahim Çanka, 30.03.1987 de Ordu'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Fatsa Necati Çetinkaya İlköğretim okulunda tamamladı. Lise öğrenime İstanbul Beyoğlu Güney Akın lisesinde devam etti. 2006 yılında başladığı Maltepe Ünversitesi'nde Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ön lisans bölümünden 2008 yılında mezun oldu. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi'ne dikey geçiş yaptı ve İşletme bölümünü 2013 yılındada tamamlayarak mezun oldu. Son olarak Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Management İnformation System alanında yüksek lisans yapmıştır. 2004 yılında Zorlu Holdink'te stajyet olarak ilk çalışma hayatına başladı. 2004 - 2006 yılları arasında holdink bünyesindeki değişik kurumlarda yazılım, donanım ekipleri içerisinde görev aldı. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bilgi işlem personeli olarak giriş yapmış değişik pozisyonlarda görevler yaptıktan sonra 2012 yılında Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Hizmetleri projesinde Bilişim Sistemleri Uzmanı olarak görev yapmaya başlamış olup halen aynı kurumda görevine devam etmektedir.

E-Mail: icanka@istanbultarih.com
 

MUSTAFA KARTAL

Kaynak Geliştirme ve Maliye Birimi

1986 yılında Çorum' da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır.

E-Mail: mkartal@istanbultarih.com
 

ÖMER FARUK ŞAFAK

Kaynak Geliştirme ve Maliye Birimi

1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2008 yilinda Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2009 da PTT'ye memur olarak atandi. 2010 Kasim'da görevinden ayrıldı ve Türk Hava Yolları Muhasebe Müdürü olarak görev yapmaktadır.. İngilizce bilmektedir.

E-Mail: ofsafakl@istanbultarih.com
 

SUPHİ UĞUR ÇÖREKÇİ

Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Birimi

1979 yılında Kdz. EREĞLİ ’dE dünyaya geldi. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Stockholm Üniversitesi Bilişim Hukuku Yüksek Lisansını 2008’de tamamladı. Halen İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Bakırköy'de 2005 yılından beri avukatlık yapmaktadır.

2005 yılından beri Demokrat Hukukçular Derneği uyeliği ve 2011'den beri Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyeliği vazifelerinde bulunmuştur.30 ülke ve 200’e yakın şehirde gezi ve incelemelerde bulunmuştur. İngilizce ve İsveççe bilmekte olup evli 1 çocuk babasıdır.

E-Mail: sucorekci@istanbultarih.com
 

NUMAN DEMİRTAŞ

Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Birimi

1983 yılında Trabzon / Of 'ta dogdu. İlkokul egitimini İstanbul Güngören'de tamamladiktan sonra 6 yıl Kur'an Kursu egitimi aldi. Bu süre zarfinda Ortaokul ve Lise egitimini disaridan tamamladi. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümün'den mezun olduktan sonra, Anadolu Genclik Dernegi, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği, Hilal Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfi gibi çeşitli Stk'larda çalışmalarda bulundu. 2014 Yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Egitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İlim Yayma Cemiyeti'nde yönetici olarak başlamiş oldugu görevine Yurtlar Müdürlüğünde koordinatör olarak devam etmektedir.

E-Mail: ndemirtas@istanbultarih.com


ÜYELER

ERGİN KÜLÜNK - ÇAMLICA CAMİİ YAŞATMA VE YAPTIRMA DERNEĞİ BAŞKANI
CEMİL ŞAHİN - FOTOĞRAF SANATÇISI
ERTAN ÖZ - HATTAT
HASAN AYAZ - TARİHÇİ, İŞ ADAMI
BAHTİYAR ÇAKIR - MALİ MÜŞAVİR
MUSTAFA PEKER - BİLİŞİM UZMANI 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Tarihin İzinde